D-Star

D-STAR (Digital Smart Technologies for Amateur Radio) is een open standaard voor het overdragen van digitale informatie (data en spraak) via smalbandige radioverbindingen. Deze standaard wordt door radiozendamateurs toegepast en is in 2001 ontwikkeld. De standaard is gebaseerd op langdurig onderzoek van de Japanse regering en de Japanse vereniging van radiozendamateurs (JARL).

Behalve het rechtstreeks communicatie tussen twee zend-ontvangers is D-star uitermate geschikt om via een D-Star repeater of een D-Star hotspot te communiceren. Beide systemen kunnen via het internet met een server (Reflector genoemd) verbonden zijn. Deze server beschikt over verschillende virtuele kanalen (Modules genoemd) waarop een D-Star-repeater of -hotspot gekoppeld is. Data-stromen welke op hetzelfde virtuele kanaal aangesloten zijn zullen de datastroom opnieuw uitzenden. Op die manier kan een gebruiker met een portofoon via een virtueel kanaal met een gebruiker aan de andere kant van de wereld communiceren.

In Nederland wordt veel gebruikgemaakt van de DCS-reflector

MMX411 heeft een eigen XLX Reflector opgezet (zie ook   MMX411 Reflectoren en TalkGroup).XLX411 - D-Star

XLX411 - MMX411 Dashboard

Routering

Een D-star set/portofoon kent vier velden die bepalend zijn voor de verbinding die je gaat opzetten.

 1. Eigen callsign
 2. Repeater 1
 3. Repeater 2
 4. Callsign tegenstation

Alle vier de velden bestaan uit 8 posities. Dit is van belang, omdat de laatste positie een (hoofd)letter bevat. De betekenis van deze laatste positie kan twee betekenissen hebben:

 • RF Module aanduiding
  A=23cm, B=70cm, C=2m
 • Module aanduiding (A ... Z)

Routing document van Icom:

ircDDB

Bovenstaande routering vraagt van het D-Star netwerk te weten waar een station dan wel een repeater zich bevindt. Dit wordt bijgehouden in de ircDDB (Internet Relay Chat Distributed DataBase):

RF Modules

Een RF Module letter geeft aan via welke band de zender (maar ook het tegenstation dan wel de repeater) werkt.

 • A - 23cm
 • B - 70cm
 • C - 2m
 • G - Gateway naar internet

De term Module kan verwarring opleveren. De term Module ook wordt gebruikt voor de gespreksgroepen (A t/m Z).

Modules

Modules zijn de gespreksgroepen op een D-star server (Reflector). Modules worden met één hoofdletter aangegeven zodat er maximaal 26 groepen [A .. Z] op één server kunnen voorkomen. De beheerder van een server kan ervoor kiezen minder Modules aan te zetten.

De Modules (gespreksgroepen) krijgen per Reflector betekenis. Dit doet de beheerder van een Reflector. Het is echter handig dat bepaalde Module letters overal dezelfde betekenis hebben.

 • A = Internationaal
 • B = Nationaal
 • C = Regionaal

Per land of regio krijgen de overige letters vaak ook een standaard betekenis.
Voor Nederland hebben alle provincies een vaste eigen letter gekregen.

 • K - Drenthe

Op de XLX411 Reflector vind je een overzicht van de gebruikte standaard Nederlandse indeling.

XLX411 beschikbare Modules

Directe verbinding

Bij een directe verbinding is routering niet van belang. Alleen de velden 1. en 4. worden dan ingevuld.

4. krijgt dan de waarde CQCQCQ

CQCQCQ zul je vaker tegenkomen. Deze waarde gebruik je als je niet met één specifiek station in verbinding bent, of wilt komen.

Verbinding via een Repeater

... nog aanvullen ...

Reflectoren

Een Reflector is een server met daarop meerdere Modules (virtuele kanalen / gespreksgroepen). De naam van een Reflector bestaat altijd uit zes posities, drie (hoofd)letters en drie cijfers (XXX999).

D-Star sub-systemen

Ook D-star is er niet aan ontkomen meerdere Reflector sub-systemen te kennen... zoals gebruikelijk ontstaan in de tijd...

DPlus - REF

Het oorspronkelijke D-Star systeem maakt gebruik van het DPlus protocol.  Reflectoren beginnen altijd met REF. Om gebruik te maken met deze reflectoren moet je geregistreerd zijn (zie hieronder bij Registratie)

DExtra - XRF

Later is het DExtra protocol ontwikkeld. Dit is een protocol waarbij registratie niet nodig is.

DExtra Reflectoren beginnen altijd met XRF.

DCS

DCS is het derde protocol. Reflectoren beginnen altijd met DCS.

XLX

XLX is de laatste ontwikkeling. Deze servers ondersteunen alle drie de bovengenoemde protocollen. Reflectoren beginnen altijd met XLX.

XLX is zelf geen protocol. Onderwater zal dus altijd één van de drie (DPlus, DExtra, DCS) protocollen gebruikt worden om de link tot stand te brengen.
Sommige Hotspots hebben de XLX Reflectoren al beschikbaar in de keuze lijsten. Kies je een XLX Reflector, dan zal de Hotspot zelf één van de drie protocollen kiezen om mee te linken. Meestal zal dit DCS of DExtra zijn.

Het maakt bij de XLX Reflectoren dus niet uit met welk protocol (DPlus, DExtra, DCS) je verbindt (linkt).
Onderling verkeer is daarom altijd mogelijk, ook al ben je met verschillende protocollen verbonden.

Registratie

Voor D-Star heb je een zogenaamd CCS Id (tot 2015) of CCS7 Id (vanaf 2015) nodig. Het 7 cijferige CCS7 Id begint voor Nederlandse amateurs met 204 (2 is Europa).

Sinds 2015 zijn de DMR en D-Star (CCS) registraties samengevoegd. D-Star had tot dan toe een 4 cijferig CCS nummer. Het nieuwe nummer voor beide systemen heeft nu 7 cijfers en heet daarom CCS7.

Heb je al een DMR-Id, dan hoef je dus niet ook nog een D-Star registratie aan te vragen. Jouw DMR-Id is het CCS7 Id voor D-Star.

Om van het D-Star netwerk gebruik te kunnen maken moet je een geverifieerd account aan moeten vragen. Dat kan hier:

Lees de aanwijzingen goed. Je registratiebewijs moet je zelf per e-mail opsturen (zie beschijving).

Informatie

Gateway netwerken

D-star technische documentatie

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer